• Home
 • Huisreglement

Huisreglement

Huisreglement Dansstudio Shake

 • De danslessen vinden plaats van september tot mei en in juni is er een aangepaste lesrooster omwille van de examens.  In de schoolvakanties en op feestdagen wordt er in principe geen les gegeven tenzij anders afgesproken met de lesgever.

 • Communicatie: Houd onze Facebook-pagina, website en je e-mail in het oog voor evenementen, eventuele wijzigingen in het lessenrooster enz. Ben je geen internet-fan? Meld dan zeker bij de inschrijving én de lesgever dat je liefst op een andere manier op de hoogte gehouden wordt. Wij proberen hiermee rekening te houden.

 • De inschrijving is pas definitief wanneer de correcte betaling geregistreerd staat. De betaling kan cash ter plaatse gebeuren of online via het inschrijvingssysteem  met betaling via het rekeningnummer van Shake: BE21 9731 7734 2003.  Vermeld naam en voornaam van de danser + de groep(en).

 • Door in te schrijven, verklaart u zich akkoord met de afspraken en voorwaarden van de club.

 • Alle dansers zijn verzekerd (via Danssport Vlaanderen) tijdens de dansactiviteiten en de reisweg heen en terug, mits
  betaling van het lidgeld en correct ingevulde gegevens. Elke danser ontvangt het danstijdschrift ‘Just4You’(-18j) of ‘swing’ (+18j) kan je als lid deelnemen aan verschillende dansactiviteiten georganiseerd door DSVL, krijg je korting op heel wat voorstellingen, enz.

 • Elke wijziging van contactgegevens dient gemeld te worden via: info@dansstudioshake.be

 • De algemene clubcommunicatie verloop via mail en de facebook van Shake.

 • Shake, de lesgevers of bestuursleden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke
  ongevallen of voorvallen, vermissingen, opgelopen letsels, verloren voorwerpen of beschadiging van persoonlijke eigendommen voor, tijdens en na de dansactiviteiten.

 • Bij lessen onder corona-maatregelen vragen wij u als ouder om samen met uw kind buiten aan het terras van fitnesscenter Heracles op de lesgever te wachten. Ook bij het ophalen wacht u buiten aan het terras.  Opgelet ! Dansstudio Shake biedt geen opvang voor of na de danslessen.

 • Indien te veel leerlingen afwezig zijn, kunnen lessen samengevoegd  of geannuleerd worden.

 • Bij onverwachte afwezigheid van een docent worden de leden per e-mail en, afhankelijk van het tijdstip, ook per sms verwittigd.

 • Er is geen compensatie of vervangende les voorzien indien de lessen niet kunnen doorgaan door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte docent, extreme weersomstandigheden, of indien zij op officiële feestdagen en schoolvakanties vallen.

 • Grensoverschrijdende gedragingen (mentale en fysieke pesterijen, discriminatie, seksuele intimidatie, enz. ) worden niet getolereerd en kunnen tot uitsluiting van de lessen leiden.
  Gedragscodes Dansstudio Shake

  API (Aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag):
  – Gina Moons: moonsgina@gmail.com (0495/595 417)
  – API Danssport Vlaanderen: www.danssportvlaanderen.be

 • De danszalen dienen met propere dansschoenen of dansloefjes te worden betreden en ook netjes achtergelaten te worden. In de danszalen wordt er niet gegeten en er wordt enkel water gedronken (geen frisdranken).
  De dansers dragen aangepaste soepele danskledij  (check met lesgever), geen jeans!!

 • Balletgroepen dragen de verplichte ballettenue van de club.

 • Leden van Shake en hun ouders verklaren zich akkoord dat foto’s en videofilms van Shake-evenementen mogen gepubliceerd worden. Opmerkingen of weigeringen dienen ons uiterlijk voor 15 oktober te bereiken.

 • Heb je suggesties die positief kunnen bijdragen ten aanzien van het clubgebeuren, laat het ons zeker weten via de lesgever of een mailtje naar de club.

 • Niettegenstaande de vrij professionele uitstraling van onze dansclub, blijft het voor al onze lesgevers en helpers een vrijwillig engagement naast hun werk- en/of schooluren. Voor vragen m.b.t. les richt je je in eerste instantie tot de lesgever. Voor algemene zaken, contacteer: 0495/595 417  of  0476/ 22 85 39 (of Heracles 014/54 50 11)

Het Shake-Bestuur
Dansstudio Shake logo
De beste dansschool van De Kempen en daarbuiten!
Some Call It Dancing… We Call It Living!
Hip hop to the top!

Privacybeleid
Copyright © 2024 Dansstudio Shake - Gemaakt met passie door Digital Work in Herselt